Serveis

Àmbit de l’atenció a la salut i la relació

 • Atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia.
 • 
Atenció mèdica i d’infermeria prestada per mitjans propis i /o aliens.
 • 
Fisioteràpia de rehabilitació i gimnàstica.
 • 
Assistència social adreçada a afavorir la relació del resident amb el seu entorn familiar.
 • 
Atenció psicològica i psicoestimulació.
 • 
Unitat geriàtrica especialitzada en demències.
 • 
Activitats d’oci i temps lliure.

 

Àmbit de l’atenció al confort i hoteler 

 • Allotjament.
 • Cuina pròpia, amb menús i dietes facultatives.
 • Servei propi de neteja bugaderia i repàs de roba.
 • 
Servei religiós opcional.

 

Altres serveis

 • Serveis de perruqueria i estètica.
 • Servei de podologia.
 • 
Servei d’acompanyament a visites concertades.
 • Suport d’assessoria orientat a facilitar gestions personals a la gent gran (tràmits administratius,
ajuts tècnics, etc.).
 • Menjador per a la gent gran.