slider-residencia-1

Objectius generals del centre:

  • Oferir un hàbitat segur, accessible i adaptat a les necessitats funcionals de les persones usuàries en un ambient confortable.
  • Proporcionar una convivència harmoniosa entre les persones usuàries en interrelació amb l’entorn comunitari.
  • Millorar la qualitat de vida, el benestar subjectiu i la satisfacció amb el propi procés de necessitat d’ajut, afavorint l’autoestima, el desenvolupament personal i la integració sòcio-ambiental.
  • Prestar l’atenció necessària a les persones usuàries segons les seves necessitats d’ajut.

Som un centre concertat amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Sitges, per a l’assistència a les activitats de la vida diària de les persones grans amb dependència, entenem la residència com a centre de serveis.
En la prestació d’acolliment residencial, proposem 101 places amb caràcter permanent i 1 de temporal.
En el servei d’acolliment diürn, complementem l’atenció pròpia de l’entorn familiar amb 25 places amb caràcter permanent o temporal.
En les 20 places de servei de menjador per a la gent gran, proporcionem de forma temporal, en el mateix espai residencial, àpats elaborats per a persones grans amb necessitats socials que necessiten ajuda per a la subsistència.