A-Noguero-Hospital-Sitges--39

 

La creixent existència de persones grans en les quals conflueixen necessitats d’atenció gerontològica provinents de situacions diverses, fa que els serveis residencials que prestem des de la residència de l’Hospital s’hagin adaptat per tal de poder-les atendre globalment, donant una resposta integral a cada persona.

D’altra banda, la residència funciona com una plataforma de serveis tant públics com privats, adreçats a les persones grans i a les seves famílies. Constituïm un sistema d’allotjament, convivència i atenció integral, essent el domicili habitual de persones grans dependents.